§ 12. Identifikasjon av markedsdeltakere

Markedsdeltakerne skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene kunne identifisere enhver markedsdeltaker som de har mottatt produkter fra og som de har levert produkter til. Denne plikten gjelder i ti år etter at markedsdeltakerne fikk produktet levert eller selv leverte produktet.