1. Utstyrsgruppe I

 1. a.
  Utstyrskategori M 1 omfatter utstyr som er konstruert og, om nødvendig, i tillegg forsynt med særskilt tilhørende verneinnretninger for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et svært høyt vernenivå.
  Utstyr i denne kategorien er til bruk i underjordiske deler av gruver samt i slike gruvers overflateanlegg, der det kan oppstå fare på grunn av gruvegass og/eller brennbart støv.
  Utstyr i denne kategorien skal, også når det oppstår sjeldne feil i forbindelse med utstyret, være funksjonsdyktig i eksplosiv atmosfære og være forsynt med verneinnretninger slik
  • -
   at det ved feil på en av verneinnretningene er minst én annen selvstendig verneinnretning som sikrer det vernenivå som kreves,
  • -
   eller dersom det oppstår to feil uavhengig av hverandre, at det vernenivå som kreves, fortsatt er sikret.
  Utstyr i denne kategorien skal oppfylle tilleggskravene nevnt i nr. 2.0.1 i vedlegg II.
 2. b.
  Utstyrskategori M 2 omfatter utstyr som er konstruert for å kunne virke i samsvar med driftsparametrene fastlagt av produsenten, og som sikrer et høyt vernenivå.
  Utstyr i denne kategorien er til bruk i underjordiske deler av gruver samt i slike gruvers overflateanlegg, der det kan oppstå fare på grunn av gruvegass og/eller brennbart støv.
  Energiforsyningen til dette utstyret skal brytes dersom det oppstår eksplosjonsfarlig atmosfære.
  Verneinnretninger i forbindelse med dette utstyret skal sikre at utstyret oppfyller det vernenivået som kreves under normal drift samt under mer krevende driftsforhold, særlig slike som kan oppstå under hardhendt håndtering og skiftende omgivelsesvilkår.
  Utstyr i denne kategorien skal oppfylle tilleggskravene nevnt i nr. 2.0.2 i vedlegg II.