§ 2. Virkeområde

(1) Forskriften gjelder for følgende produkter

  • a) utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område
  • b) sikkerhets-, betjenings- og justeringsinnretninger til bruk utenfor eksplosjonsfarlig område, men som er nødvendige for eller bidrar til at utstyret og sikkerhetssystemene fungerer sikkert i forbindelse med eksplosjonsfare
  • c) komponenter beregnet på innbygging i utstyr og sikkerhetssystemer nevnt i bokstav a.

(2) Forskriften gjelder for Svalbard.

(3) Forskriften gjelder også for petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel med unntak av § 3 bokstav e.