§ 19. Ikrafttredelse og endringer i annet regelverk

Denne forskrift trer i kraft 30. juni 2003.
Fra samme tidspunkt oppheves verneregler av 19. desember 1974 nr. 6 ved industrielle støveksplosjoner.