§ 12. Krav til opplysninger på HMS-kortet

HMS-kortet skal inneholde følgende opplysninger på norsk og engelsk:

  • a) organisasjonsnummer og navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
  • b) navn på kortinnehaveren
  • c) bilde av kortinnehaveren
  • d) kortinnehaverens fødselsdato
  • e) utstedelsesdato
  • f) kortnummer
  • g) navn på utsteder av kortet.

0 Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 851, 20 des 2019 nr. 2084 (i kraft 1 jan 2020).