§ 13. Kortinnehavers ansvar

(1) HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.

(2) HMS-kortet skal bæres godt synlig og skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, skattemyndighetene, politiet, oppdragsgiver, verneombud og hovedbedrift med ansvar for samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2.

0 Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 851, 3 juni 2016 nr. 567.