§ 11a. Arbeidsgivers plikt til å makulere HMS-kort

Ved tilbakekall av godkjenning etter § 7 andre ledd eller § 19, ved opphør av arbeidsforholdet eller virksomheten, eller etter utløpet av kortets gyldighetsperiode, skal renholdsvirksomheten straks sørge for at HMS-kortet blir makulert.