§ 11a. Arbeidsgivers plikt til å makulere HMS-kort

Ved tilbakekall av godkjenning etter § 7 andre ledd eller § 19, ved opphør av arbeidsforholdet eller virksomheten, eller etter utløpet av kortets gyldighetsperiode, skal renholdsvirksomheten straks sørge for at HMS-kortet blir makulert.

0 Tilføyd ved forskrift 3 juni 2016 nr. 567, endret ved forskrift 20 des 2019 nr. 2084 (i kraft 1 jan 2020).