Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

DatoFOR-2012-05-08-408
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse01.09.2012, 01.12.2012
Sist endretFOR-2017-12-19-2256
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 1-4, § 4-1,
KorttittelForskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m.

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 og § 4-1.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 851, 3 juni 2016 nr. 567, 19 des 2017 nr. 2256.
Endres ved forskrift 19 des 2017 nr. 2256 (i kraft 1 april 2018).