Forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m.

DatoFOR-2012-05-08-408
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse01.09.2012, 01.12.2012
Sist endretFOR-2019-12-20-2084
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 1-4, § 4-1,
KorttittelForskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m.

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 og § 4-1.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 851, 3 juni 2016 nr. 567, 19 des 2017 nr. 2256, 18 juni 2018 nr. 905, 30 aug 2018 nr. 1281, 20 des 2019 nr. 2084 (i kraft 1 jan 2020).