§ 10. Utstedelse av HMS-kort

(1) Arbeidstilsynet er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven. Ved utstedelsen av HMS-kort opptrer kortutsteder på vegne av Arbeidstilsynet.
(2) Kortutsteder skal påse at virksomheten oppfyller kravene i § 5, og foreta identitetskontroll av arbeidstaker før HMS-kort utstedes.
(3) Kortutsteder skal gi melding til Arbeidstilsynet om at HMS-kort er utstedt.
(4) Kortutsteder skal opprette og føre et register over godkjente HMS-kortbestillere.
(5) Kortutsteder skal opprette og føre et register over alle utstedte kort, med tilhørende data.