§ 6. Register over renholdsvirksomheter

(1) Arbeidstilsynet skal føre et register over renholdsvirksomheter som er godkjent etter § 5, har søknad til behandling eller ikke har fått innvilget søknad om godkjenning. Renholdsvirksomheter som inngår i registeret, skal stå oppført med en av følgende statuser:

  • a) godkjent med ansatte
  • b) godkjent uten ansatte
  • c) søknad under behandling
  • d) HMS-kortbestilling under behandling
  • e) ikke godkjent.

(2) Registeret skal være offentlig tilgjengelig.

(3) Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om registeret.

0 Endret ved forskrift 19 des 2017 nr. 2256 (i kraft 1 jan 2018).