§ 6. Register over renholdsvirksomheter

(1) Arbeidstilsynet skal føre et register over renholdsvirksomheter som er godkjent etter § 5, har søknad til behandling eller ikke har fått innvilget søknad om godkjenning. Renholdsvirksomheter som inngår i registeret, skal stå oppført med en av følgende statuser:
 1. a.
  godkjent med ansatte
 2. b.
  godkjent uten ansatte
 3. c.
  søknad under behandling
 4. d.
  HMS-kortbestilling under behandling
 5. e.
  ikke godkjent.
(2) Registeret skal være offentlig tilgjengelig.
(3) Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om registeret.