Sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynet har en egen ordning for sertifisering av virksomheter som utfører sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring. Dette gjelder enkelte typer arbeidsutstyr og maskiner.

Sertifiseringsordningen for sakkyndig kontroll og sikkerhetsopplæring ble opprettet i 1998.  Siden 2001 har Arbeidstilsynet gjennom vedtak utpekt privateide sertifiseringsorganer for å sertifisere virksomheter som vil drive sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Virksomheter som er godkjent av sertifiseringsorganene kalles sertifiserte virksomheter.

Sakkyndig kontroll

Opplæring fra sertifisert virksomhet

Her finner du en oversikt over utpekte sertifiseringsorganer

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum gir råd til Arbeidstilsynet i arbeidet med å utøve myndighet innenfor sertifiseringsordningen. Fagforumet har møter to ganger i året. Representantenes oppgaver er å:

  • gi faglige innspill på saker som blir forelagt forumet
  • fremme saker i fagforumet
  • begrunne og forsvare synet til organisasjonene de representerer
  • informere tilbake til sin organisasjon betraktninger som forumet gjør seg
  • bidra konstruktivt til å utarbeide omforente forslag

Organisasjoner i Arbeidstilsynets fagforum

Følgende organisasjoner er representert:

NHO, LO, Kranteknisk forening (KTF), Norsk Kompetanseregister (NKR), Kompetansesenteret for arbeidsutstyr (KOSAR), Maskingrossistenes Forening (MGF), Personløfterforeningen (PLF), Løfteteknisk forening (LTF), Norsk organisasjon for sikkerhetskompetanse (NOORSI), Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS), Norsk utleieforening.

I tillegg har sertifiseringsorganene to representanter og Petroleumstilsynet er med som observatør.

Status per 2. juli 2015

Arbeidstilsynet har ansvaret for «Samordningsrådets normative dokumenter med justeringer og tillegg». Sertifisering skal fremdeles gjøres etter «Tilleggskriterier», «Opplæringsplaner» og «Normer for kontrollomfang».

Her er et dokument som viser status per 2.7.2015 og «Samordningsrådets normative dokumenter med justeringer og tillegg»: 

pdf Arbeidstilsynets ordning for sertifisert kontroll og opplæring – status 2015.pdf pdf Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet.pdf pdf Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet.pdf

Når «Samordningsrådets normative dokumenter med justeringer og tillegg» henviser til utgåtte forskrifter, er det de tilsvarende bestemmelsene i dagens forskrifter som gjelder. Se forskriftspeil som viser hvor bestemmeler i den utgåtte forskrift om bruk av arbeidsutstyr (1998) gjennfinnes i dagens forskrifter:

pdf Forskriftsspeil

Mer informasjon

Oversikt over sertifiserte virksomheter finner du på nettsidene til Samarbeidsgruppen for sertifiseringsorganer (SGS): Oversikt over sertifiserte virksomheter (sert555.no)

Arbeidstilsynet har publisert en rapport om sertifiseringsordningen. Rapporten beskriver bakgrunnen for dagens ordning og Arbeidstilsynets evaluering fra 2006:

pdf Evaluering av sertifiseringsordningen versjon 1202 2007.pdf

Regelverk

Om sakkyndig kontroll:
Forskrift om administrative ordninger § 8-6
Forskrift om administrative ordninger § 8-7

Om sertifisert opplæring:
Forskrift om administrative ordninger § 8-1
Forskrift om administrative ordninger § 8-2


Konverter denne siden til PDF