Opplæring fra sertifisert virksomhet

For enkelte typer arbeidsutstyr inkludert maskiner, er det krav om opplæring fra sertifisert virksomhet. 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskriften, har opplæring fra sertifisert virksomhet:

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-3

Oversikt over kjøretøy med krav om sertifisert sikkerhetsopplæring - med bilder

Avklaringer fra Arbeidstilsynet

Når forskriften endres vil tidligere gjennomførte moduler fortsatt gjelde, men det som er viktig fra modul 1 skal gjentas for aktuelt kjøretøy i modul 2. Det er meningen at modul 2 skal gjennomføres slik at modul 1 ikke trenger å gjentas, selv om det går noen år mellom modul 1 og første maskingruppe og påbygging av kompetansebeviset med ny maskingruppe.

Et kompetansebevis er bevis på gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr, og foreldes ikke. Kompetansebevis for kran, truck og anleggsmaskiner under arbeidsmiljøloven, gir en arbeidstaker lov til å kjøre under arbeidsgivers tillatelse. Kompetansebeviset gir altså ikke en rett til å føre et arbeidsutstyr, slik førerkort gir førerrett til å kjøre på offentlig vei etter veitrafikkloven.

For at modul 2.3 G11 Løfteredskap skal inngå som del av en opplæring som fører frem til et kompetansebevis, skal modul 2.3 gjennomføres i regi av en sertifisert virksomhet som også gjennomfører alle de øvrige modulene , inkludert avsluttende praktisk prøve i modul 4.

Grunnen er at opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3, er opplæring som omfatter alle de fire modulene som ett kurs. Det samme gjelder for modul 1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. En som har gjennomført modul 1 og modul 2.3 G11 Løfteredskap for å arbeide som anhuker, har mottatt dokumentert opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-1 og 10-2. Dersom samme person seinere skal ta et kurs for å bli fører av lastebilkran, trenger han opplæring etter § 10-3. Da må opplæringen både i modul 1 og i modul 2.3 gjentas som del av det fulle kurset, for å oppnå kompetansebevis for lastebilkran. Opplæringsvirksomheter som ikke er sertifisert, kan fremdeles tilby enkeltmoduler, men opplæringen kan ikke inngå som grunnlag for å utstede kompetansebevis etter § 10-3.

Modul 1 som er gjennomført som del av en full opplæring for et arbeidsutstyr, blir ikke foreldet. Dvs. at et kompetansebevis er bevis for gjennomført modul 1 for den som skal fortsette på modul 2 innenfor nytt arbeidsutstyr.

Læreplanene gjentar de samme emnene i flere av modulene. Dermed blir det lærebokforfatterens oppgave å presentere stoffet slik at det er relevant for den enkelte modulen og sammenhengen det presenteres i. Lærebokforfatteren kan da gjøre en skjønnsmessig vurdering av hva som er mest interessant og relevant for de ulike modulene. En slik vurdering kan og bør også instruktørene gjøre, helst vurdert mot kvalifikasjonen til elevene og hvordan det som er lært skal anvendes i det daglige arbeidet videre.

For eksempel, når eleven har lært om «Sikker Jobb Analyse» (SJA) i modul 1, så kan progresjonen i modul 2.3 G11 Løfteredskap være å gjøre en SJA i praksis før et tenkt løft.

Et annet eksempel, etter å ha lært om arbeidsgivers plikt til å organisere arbeidsplassen og til å ha regler for gående og kjørende i modul 1, kan progresjonen i modul 2.2 – truck, være å gå gjennom både fornuftige trafikkregler for et konkret industriområde, og også måter å lede trafikken på, slik at gående og kjørende unngår uforvarende å møtes.

En utenlandsk arbeidstaker har søkt Arbeidstilsynet og fått tillatelse til å kjøre arbeidsutstyr i Norge, på grunnlag av kvalifikasjoner opparbeidet i annet EØS-land eller Sveits . Vedkommende kan dokumentere kvalifikasjoner på motvektstruck under 10 tonn. Kan vedkommende på grunnlag av godkjenningen:

  • få godkjent påbyggingsmodul C1 tatt hos en sertifisert opplæringsvirksomhet og følgelig få kompetansebevis for C1-modulen?
  • få godkjent påbyggingskurs for truck over 10 tonn hos sertifisert opplæringsvirksomhet, og få kompetansebevis for f.eks. T8?

Svar: Ja, arbeidstakeren kan få kompetansebevis for de maskinkategoriene vedkommende har fått opplæring i hos sertifisert opplæringsvirksomhet. Samtidig er tillatelsen fra Arbeidstilsynet med som grunnlag for dokumenterte kvalifikasjoner. Tillatelsen må brukes sammen med det nasjonale kompetansebeviset og det utstedte norske kompetansebeviset fra sertifisert virksomhet for de nye maskinkategoriene.

Sertifiserte virksomheter

Oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter finner du på nettsidene til Samarbeidsgruppen for sertifiseringsorganer (SGS): Nettsidene til SGS:

Finn sertifiserte virksomheter:

Opplæring hos sertifisert virksomhet må følge egne opplæringsplaner for dette arbeidsutstyret.

Korona-utbruddet og opplæring

Det er åpnet opp for å bruke e-læring og video-læring i den sertifiserte opplæringen. Les mer her: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Opplæringsplaner for sertifisert opplæring

Opplæringen består av fire moduler. Modul 1 og 2 skal avsluttes med en teoretisk prøve og modul 4 skal avsluttes med en praktisk prøve. Opplæringsplanene kan lastes ned som pdf-filer nedenfor.

 

 

Se temaside om opplæring