Opplæring fra sertifisert virksomhet

For enkelte typer arbeidsutstyr inkludert maskiner, er det krav om opplæring fra sertifisert virksomhet. 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskriften, har opplæring fra sertifisert virksomhet:

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-3

pdf Oversikt over kjøretøy med krav om sertifisert sikkerhetsopplæring - med bilder

Sertifiserte virksomheter

Oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter finner du på nettsidene til Samarbeidsgruppen for sertifiseringsorganer (SGS): Nettsidene til SGS:

Finn sertifiserte virksomheter:

Opplæring hos sertifisert virksomhet må følge egne opplæringsplaner for dette arbeidsutstyret.

Korona-utbruddet og opplæring

Det er åpnet opp for å bruke e-læring og video-læring i den sertifiserte opplæringen. Les mer her: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Opplæringsplaner for sertifisert opplæring

Opplæringen består av fire moduler. Modul 1 og 2 skal avsluttes med en teoretisk prøve og modul 4 skal avsluttes med en praktisk prøve. Opplæringsplanene kan lastes ned som pdf-filer nedenfor.

 

Retningslinjer for gjennomføring av teoretisk og praktisk prøve.pdf

Se temaside om opplæring