Sertifiseringsorgan utpekt av Arbeidstilsynet

Sertifiseringsorganer er virksomheter som er utpekt av Arbeidstilsynet for å sertifisere virksomheter som vil drive sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring. Ordningen gjelder arbeidsutstyr.

Hvert sertifiseringsorgan skal drive sin virksomhet etter Arbeidstilsynets vedtak om utpeking, etter forskrifter og «Samordningsrådets normative dokumenter med justeringer og tillegg». For tiden er det seks sertifiseringsorganer:

ASAS Sertifisering AS

Nettside: www.asassert.no

E-post: asas@asassert.no

Nemko AS

Nettside: www.nemko.com/no

E-post: info@nemko.com

Norsk Sertifisering AS

Nettside: www.norsksertifisering.no

E-post: frode@norsksertifisering.no

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering

Nettside: www.kiwa.com/no/no/tjenester/forskrift-om-administrative-ordninger/

E-post: ole.kristian.vik@kiwa.com

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for matematiske realfag og teknologi

E-post: egil.stemsrud@nmbu.no

Verify Sertifisering AS

Nettside: verify.no

E-post: audun@verify.no

Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS

Internett: www.sertifiseringsorganet.no

E-post: post@sertifiseringsorganet.no

Sertifiseringsorganene har egen nettside, med blant annet søkesider for sertifiserte virksomheter. SGS står for «Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorganer».

Hvert sertifiseringsorgan må kunne vise at de sertifiserte virksomhetene følger «Samordningsrådets normative dokumenter med justeringer og tillegg» og oppfyller hensikten med ordningen:

  • Hensikten med sakkyndig kontroll er nødvendig teknisk sikkerhetskontroll av arbeidsutstyret.
  • Hensikten med sertifisert opplæring er gjennomført opplæring der førerne har tilegnet seg nødvendig sikkerhetskompetanse som er synliggjort i den praktiske utøvelsen.

Sertifiseringsorganene skal slik også sikre like konkurransevilkår for de sertifiserte virksomhetene. 

Utdypende krav til sertifiseringsorganene

Utdypende krav til sertifiseringsorgan for opplæringsvirksomhet.pdf Utdypende krav til sertifiseringsorgan for sakkyndig virksomhet.pdf

Regelverk

Krav til sertifiseringsorgan i forskrift om administrative ordninger, kapittel 7 


Konverter denne siden til PDF