Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter