Kapittel 16 Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse[1]