Kapittel 16 Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse