Maskinentreprenørenes Forbunds (MEF) innspill på forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2 fra sertifisert virksomhet

Maskinentreprenørenes Forbunds (MEF) medlemsbedrifter ønsker å bidra til positive endringer, og være en del av løsningen for framtiden.

MEF representerer over 2 300 medlemsbedrifter med over 40 000 ansatte. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

MEF er positive til endringene slik at modul 2.1 kan gjennomføres som videomøte.

Vi stiller spørsmål om ikke selve prøven kan gjennomføres også via videomøte. Vi mener at teknologien i dag gjør dette mulig. Ved å åpne for dette legger vi heller ikke begrensninger for utvikling av ny teknologi.

Videre mener vi at selve læreplanen er utfyllende og god.

Når vi kommer til selve emnepunktene mener vi at denne trenger en gjennomgang for at deltagerne skal få størst mulig læringsutbytte. Med dette mener vi at gjennomgang av maskinenes oppbygging bør komme tidligere i kurset da dette er vesentlig kompetanse videre for forståelse av fagstoffet.

Det er også viktig at det vises til andre drivmotorer enn dieselmotoren.

Når det gjelder opplæring i regelverk bør dette implementeres i temaene når det gjelder maskiner og bruk.