§ 15. Krav til opplysninger på HMS-kortet

HMS-kortet skal inneholde følgende opplysninger på norsk og engelsk:
 1. a.
  organisasjonsnummer og navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
 2. b.
  navn på kortinnehaveren
 3. c.
  bilde av kortinnehaveren
 4. d.
  kortinnehaverens fødselsdato
 5. e.
  utstedelsesdato
 6. f.
  kortnummer
 7. g.
  navn på utsteder av kortet.