§ 14. Arbeidsgivers plikt til å makulere HMS-kort

Ved tilbakekall av godkjenning etter § 8 tredje ledd eller § 22, ved opphør av arbeidsforholdet eller virksomheten, eller etter utløpet av kortets gyldighetsperiode, skal virksomheten straks sørge for at HMS-kortet blir makulert.