§ 2. Virkeområde

(1) Forskriften gjelder for virksomhet som helt eller delvis tilbyr manuelt utført bilpleie, hjulskift på bil og hjullagring. Dette gjelder også virksomhet som leier ut personer som utfører slike tjenester. Forskriften gjelder likevel ikke for virksomhet som er godkjenningspliktig som verksted eller kontrollorgan, eller som utfører arbeid på bil som krever særlig arbeidstillatelse, etter vegtrafikkloven med forskrifter.
(2) Kapittel 5 gjelder for kjøpere av tjenester etter første ledd.