§ 16. Kortinnehavers ansvar

(1) HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.
(2) HMS-kortet skal bæres godt synlig og skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, skattemyndighetene, politiet, oppdragsgiver, verneombud og hovedbedrift med ansvar for samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2.