§ 11. Plikt til å ha HMS-kort

Virksomhet som blir godkjent i henhold til § 6 skal sørge for at arbeidstaker som utfører tjenester som er nevnt i § 2 første ledd har HMS-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av Arbeidstilsynet. Plikten til å ha HMS-kort gjelder tilsvarende for innehaver av enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere.