Kapittel 3A. Krav til innkvartering arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker