§ 2-13. Nødbelysning

Arbeidsplasser hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen, skal være forsynt med nødbelysning av tilstrekkelig styrke.

Flukt- og rømningsveier samt nødutganger skal være utstyrt med nødbelysning tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysningen.

0 Endret ved forskrift 19 juni 2020 nr. 1265 (i kraft 1 juli 2020).

Arbeidsgiveren må selv vurdere risikoen for fare som kan oppstå ved svikt i den kunstige belysningen.

Se også:

Publikasjon nr. 7 fra Lyskultur: "Nødlysanlegg/ledesystemer"

NS-EN 1838 "Anvendt belysning – Nødbelysning".