§ 2-10. Dagslys og utsyn

De enkelte arbeidsplasser skal ha dagslys og utsyn.

Lokaler uten dagslys og utsyn kan benyttes som arbeidsplass i følgende tilfeller:

  • a) når arbeidsplassen av tekniske eller sikkerhetsmessige grunner må ligge under jorda,
  • b) når arbeidets art tilsier det,
  • c) når lokalets størrelse eller tiden arbeidstakeren oppholder seg der gjør det forsvarlig,
  • d) når det for eksisterende arbeidslokaler vil medføre store ulemper og store omkostninger å foreta ombygninger.

Spiserom skal om mulig ha dagslys og utsyn.