§ 5-6. Plassering, belysning og fjerning av sikkerhetsskilt

Sikkerhetsskilt skal plasseres slik at de ikke representerer noen fare eller uønsket hindring.

Det skal brukes selvlysende farger, reflekterende materiale eller kunstig belysning der det naturlige lyset er dårlig.

Sikkerhetsskiltet skal fjernes når situasjonen den henviser til ikke lenger er til stede.

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2014).