§ 5-7. Sikkerhetsskilter som skal brukes

 • 1. Forbudsskilt er skilt som forbyr handling som, direkte eller indirekte, kan forårsake fare.

Forbudsskilt skal ha:

 • - rund form
 • - sort symbol på hvit bakgrunn, kantbord og diagonal linje (skrånende nedover fra venstre til høyre tvers over symbolet i 45 ° vinkel i forhold til vannrett) i rødt (rødfargen skal dekke minst 35 % av skiltflaten).
 • Forbudsskilt skal være som følger:

 • 2. Fareskilt er skilt som advarer mot risiko og fare.
 • Fareskilt skal ha:

 • - trekantform
 • - sort symbol på gul bakgrunn med sort kantbord og gulfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
 • Fareskilt skal være som følger:

  Fareskiltet «Generell fare» skal ikke brukes for å varsle om farlige kjemiske stoffer eller stoffblandinger, med unntak av de tilfellene der fareskiltet brukes i samsvar med § 5-14 for å markere lagringssteder for farlige stoffer eller stoffblandinger.

 • 3. Påbudsskilt er skilt som pålegger en bestemt handling.
 • Påbudsskilt skal ha:

 • - rund form
 • - hvitt symbol på blå bakgrunn og blåfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
 • Påbudsskilt skal være som følger:

 • 4. Nødskilt er skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr.
 • Nødskilt skal ha:

 • - rektangulær form eller kvadratisk form
 • - hvitt symbol på grønn bakgrunn og grønnfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
 • Nødskilt skal være som følger:

 • 5. Alarmskilt er skilt som angir plasseringen av nødstoppinnretninger, alarmknapper, evakueringssignaler og avstengningsmekanismer.
 • Alarmskilt skal ha:

 • - kvadratisk form
 • - hvitt symbol på rød bakgrunn og rødfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
 • Alarmskilt skal være som følger:

 • 6. Brannvernskilt er skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann.
 • Brannvernskilt skal ha:

 • - rektangulær eller kvadratisk form
 • - hvitt symbol på rød bakgrunn og rødfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
 • Brannvernskilt skal være som følger:

  0 Endret ved forskrifter 30 des 2013 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2014), 26 juni 2015 nr. 798, 21 juni 2016 nr. 759 (i kraft 1 juli 2016), 19 juni 2020 nr. 1265 (i kraft 1 juli 2020).

  Til punkt 2

  Til fareskilt «Brannfarlige stoffer eller høy temperatur»: I mangel av et spesielt skilt for høy temperatur kan dette skiltet anvendes.

  Til fareskilt «Oksiderende materiale»: Kan innebære helse-, brann- eller eksplosjonsfare

  Til fareskilt «Biologisk fare»: Tilsvarende symbol er fastlagt i rådsdirektiv 90/ 679/EØF av 26. november 1990.