Kapittel 3. Krav til personalrom, rom for renholdsutstyr, førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr

Personalrommenes standard må vurderes på bakgrunn av arbeidsmiljøloven § 1-1 «Lovens formål»: «en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet».

Relevante krav til klima, luftkvalitet, dagslys osv. finnes i kapittel 2.

Se også § 2-4 «Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne».

Sanitærforhold (toalett, handikapptoalett, garderober osv.) for andre (pasienter, kunder, elever osv.) må normalt ivaretas i tillegg til personalrom for ansatte. Relevante krav i kapittel 3 gjelder også soverom og hvilerom (se definisjoner i § 1-4) selv om det ikke er tatt inn spesifikke bestemmelser for slike rom i forskriften.

Krav om lokaler for opphold (oppholdsrom) er spesielt nevnt i § 2-24 for utendørs arbeidsplasser.

§ 3-1. Plassering av personalrom § 3-2. Dimensjonering og innredning av personalrom § 3-3. Gravide og ammende § 3-4. Garderobe § 3-5. Spiserom § 3-6. Vaskerom § 3-7. Toalett § 3-8. Rom for renholdsutstyr § 3-9. Tørk av klær § 3-10. Førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr