Kapittel 3. Krav til personalrom, rom for renholdsutstyr, førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr

Personalrommenes standard må vurderes på bakgrunn av arbeidsmiljøloven § 1-1 «Lovens formål»: «en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet».

Relevante krav til klima, luftkvalitet, dagslys osv. finnes i kapittel 2.

Se også § 2-4 «Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne».

Sanitærforhold (toalett, handikapptoalett, garderober osv.) for andre (pasienter, kunder, elever osv.) må normalt ivaretas i tillegg til personalrom for ansatte. Relevante krav i kapittel 3 gjelder også soverom og hvilerom (se definisjoner i § 1-4) selv om det ikke er tatt inn spesifikke bestemmelser for slike rom i forskriften.

Krav om lokaler for opphold (oppholdsrom) er spesielt nevnt i § 2-24 for utendørs arbeidsplasser.

Innkvartering

Arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd krever at den innkvarteringen som arbeidsgiveren stiller til arbeidstakernes rådighet, skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Innkvarteringen må være tilstrekkelig stor til at den kan utstyres med bord, stoler med rygg, seng osv. som er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes velferd. Normalt vil arbeidstakerne ha rett til enkeltrom til å sove i.

Brakkerigger eller liknende vil til vanlig måtte innredes med tilstrekkelig sanitærutstyr, spiserom og hvilerom osv. Riggene må innredes slik at det tas hensyn til at arbeidstakere av begge kjønn kan oppholde seg der.

Det må være tilfredsstillende brannvarsling, rømningsveier og nødutganger, se § 2-21. Når vindu ikke kan benyttes som rømningsvei, må det være to alternative rømningsveier fra hvilerom og soverom.

Soverom

Virksomhet med arbeidstakere som i arbeidet må sove på eller i tilknytning til arbeidsstedet, bør ha soverom. Soverom bør være enkeltrom. Soverom bør være slik plassert at brukerne blir minst mulig forstyrret og ikke ha gjennomgang til andre rom og ha vindu som kan åpnes. Det bør være adgang til vaskerom med kaldt og varmt vann, toalett og dusj og plass til å oppbevare mat og drikke.

Oppholdsrom

I virksomheter der arbeidstakerne har behov for hvilepauser i arbeidstiden, i tillegg til spisepauser, bør det være eget oppholdsrom når forhold på arbeidsplassen tilsier at arbeidsplassen ikke er egnet til hvile.

Arbeidstakere med arbeid som regelmessig er avbrutt av pauser av mer enn 30 minutters varighet, bør ha adgang til et hensiktsmessig plassert og innrettet oppholdsrom. For øvrig bør det være mulighet for å sitte ned dersom arbeidets art er ensidig belastende (stående arbeid i butikk eller liknende).

Oppholdsrom må være så store at det er plass til det største antall personer som skal benytte rommet samtidig. Det kan regnes med et minimumsareal på 1,5 m2 per person. Det bør være utstyrt med nødvendig garderobeplass, bord og en sitteplass per person. Det bør være adgang til drikkevann og toalett i samme bygning eller like ved.

§ 3-1. Plassering av personalrom § 3-2. Dimensjonering og innredning av personalrom § 3-3. Gravide og ammende § 3-4. Garderobe § 3-5. Spiserom § 3-6. Vaskerom § 3-7. Toalett § 3-8. Rom for renholdsutstyr § 3-9. Tørk av klær § 3-10. Førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr