Kapittel 2. Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler