§ 4. Daglig arbeidsfri

(1) Arbeidstaker skal ha minst 12 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Den daglige arbeidsfrie perioden kan reduseres til 9 timer en gang i løpet av en 7 dagers periode, men slik at den påfølgende daglige arbeidsfrie perioden økes med samme antall timer. En betydelig redusert daglige arbeidsfri periode kan ikke legges mellom to arbeidsfrie perioder utenfor hjemmet.
(2) Ved daglig arbeidsfri utenfor hjemmet, kan den arbeidsfri perioden reduseres til 8 timer.
(3) En daglig arbeidsfri periode utenfor hjemmet skal følges av en daglig arbeidsfri periode i hjemmet.