§ 6. Pauser

(1) Dersom arbeidstiden overstiger 8 timer har fører krav på pause på til sammen minst 45 minutter. Er arbeidstiden mellom 6 og 8 timer, skal pausen være på til sammen minst 30 minutter.
(2) En del av pausen skal legges mellom den tredje og den sjette arbeidstimen.
(3) Pauser kan tilpasses eventuelle forsinkelser i togtrafikken.
(4) Dersom arbeidstiden overstiger 6 timer har personell for øvrig krav på pause på til sammen minst 30 minutter.