§ 3. Kjøretid

Kjøretiden må ikke overstige 9 timer mellom to arbeidsfrie perioder. For arbeid om natten må kjøretiden ikke overstige 8 timer. Kjøretiden må ikke overstige 80 timer i løpet av en 2 ukers periode.