§ 2. Definisjoner

(1) Kjøretid: Den tid føreren i henhold til planmessig aktivitet har ansvaret for kjøring av lokomotivet. Planmessige avbrudd hvor føreren fortsatt har ansvaret for lokomotivet regnes som kjøretid. Planmessig tid til klargjøring og innsetting av lokomotivet er ikke kjøretid.
(2) Daglig arbeidsfri utenfor hjemmet: Daglig arbeidsfri som avholdes utenfor arbeidstakers faste bosted.