§ 5. Ukentlig arbeidsfri

(1) Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 36 timer (24 timer pluss daglig arbeidsfri 12 timer) i løpet av 7 dager.

(2) Arbeidstaker har hvert år krav på 104 arbeidsfrie perioder på 24 timer, inkludert 24 timers periodene som nevnt i første ledd. De arbeidsfrie periodene skal organiseres slik at det inngår:

  • a) 12 arbeidsfrie perioder som omfatter 60 timer (48 timer pluss daglig arbeidsfri 12 timer) og som skal legges til lørdag og søndag.
  • b) 12 arbeidsfrie perioder som omfatter 60 timer (48 timer pluss daglig arbeidsfri 12 timer) men som ikke gir krav på fri lørdag og søndag.