§ 7. Veiledning

Arbeidstilsynet gir veiledning om bestemmelser i forskriften.
Arbeidsmiljøloven kapittel 18 gjelder ikke.
Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008). Endres ved forskrift 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022).