§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem.
Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid.
Arbeidsmiljøloven gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskriften.
Arbeidsmiljøloven § 18-9 om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv., gjelder ikke.
Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008). Endres ved forskrift 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022).