§ 2. Skriftlig avtale

I tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet som minst omfatter:
 • -
  omfanget av hjemmearbeidet
 • -
  arbeidstid for hjemmearbeidet
 • -
  eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
 • -
  dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
 • -
  eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
 • -
  eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
 • -
  eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
 • -
  eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.
Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.
Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008). Endres ved forskrift 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022).