Hvordan redusere risikoen?

Nå skal dere ha en oversikt over aktuelle farer og problemer, hvilken fare de representerer og hvor sannsynlig det er at noe galt skjer. Dere har også gjort en vurdering av risiko knyttet til de farer og problemer dere har kartlagt.

Dere bør nå vurdere:

  • Er det mulig å fjerne risikoen fullstendig?
  • Hva kan dere gjøre for å hindre at hendelsene inntreffer?
  • Hva kan dere gjøre for å begrense konsekvensene dersom det likevel skulle skje?
  • Har dere gjort alt regelverket pålegger dere å gjøre?
  • Er det sikring i samsvar med anerkjente industrinormer, standarder og god praksis?
  • Har dere sørget for tilstrekkelig informasjon, instruksjon og opplæring?

Kanskje har dere tatt forholdsregler allerede - er de tilstrekkelige eller må dere gjøre mer?

Som hovedregel anbefales det å først se på tiltak som kan redusere sannsynligheten for at farene eller problemene inntreffer, og deretter tiltak som kan redusere konsekvensen. Det er oftest rimeligere å forebygge enn å reparere.

Sett opp en prioritert liste over tiltak i en handlingsplan. 

Start med det viktigste først: Betydelige farer eller problemer med stor sannsynlighet og konsekvens. Tiltak som er enkle, raske og rimelige bør også prioriteres høyt. Disse er det ingen grunn til å vente med. Det er viktig at det framgår tydelig hva som skal gjøres, når det skal være gjort, og hvem som har ansvaret for at det blir gjennomført.