Kapittel 14. Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner