Hvor ofte kan det skje?

Nå skal dere ha kartlagt farekildene og dere sitter igjen med en oversikt over hvilke farer og problemer som kan inntreffe på arbeidsplassen eller i forbindelse med arbeidet.

Neste steg i en risikovurdering er å vurdere hvor ofte disse faresituasjonene kan oppstå.

Vurderingene kan dokumenteres i "Skjema for kartlegging og risikovurdering" (.docx).

Vurder hvor ofte faren eller problemet kan oppstå. Er det noe som skjer hele tiden eller skjer det en sjelden gang? Husk at det ikke bare er akutte hendelser som skal vurderes.

Mulige kategorier som kan benyttes i vurderingen er:

  • Svært sjelden
  • Sjelden
  • Ofte
  • Svært ofte