Gjennomføre tiltak og ny gjennomgang

Gjennomføringen av tiltakene på handlingsplanen er en svært sentral del i det systematiske HMS-arbeidet. 

Dette arbeidet vil pågå i etterkant av risikovurderingen og utarbeidingen av handlingsplanen. 

Merk også at risikovurderingen ikke er gjort en gang for alle. Når dere er ferdig med en risikovurdering bør dere fastsette dato for ny gjennomgang.

Gå gjennom vurderingene på nytt, og gjør endringer hvis det er nødvendig.

  • Har dere utført alle tiltakene dere bestemte dere for?
  • Har tiltakene hatt den effekten dere ønsket?
  • Er tiltakene tilstrekkelige, eller må dere gjøre noe mer eller noe annet?
  • Har det skjedd endringer på arbeidsplassen siden sist?
  • Har tiltakene ført til nye og uventede farer eller problemer?

Dersom nye farer eller problemer blir identifisert, må en ny risikovurdering gjennomføres for disse og tiltak for å redusere risiko må inkluderes i handlingsplanen.