Godkjenning av bilpleie, hjulskift og hjullagring

Fra 1. juli 2022 skal virksomheter som tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, søke om å bli godkjent av Arbeidstilsynet. Det vil bli ulovlig å selge slike tjenester uten en godkjenning.

Hvem må søke om godkjenning?

Fra 1. juli 2022 skal alle virksomheter som tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift på bil og hjullagring, søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet. Dere sender inn søknaden via Altinn. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig 1. juli. 

Bare virksomheter som har slik godkjenning, kan tilby slike tjenester lovlig.

Å drive med manuell bilpleie, hjulskift på bil og hjullagring vil si:

Manuelt utført bilpleie

Manuell bilpleie vil si at dere driver med 

 • manuell innvendig og utvendig bilvask
 • vedlikehold og reparasjon av lakkerte og ulakkerte overflater og interiør i bilen
 • reparasjon av småskader som ripeskader, steinsprut og lignende

Hjulskift på bil

Hjulskift vil si at dere skifter fra sommerdekk til vinterdekk eller omvendt. Hjulskift er av- og påmontering av dekk som er ferdig montert på felg.

Hjullagring

Hjullagring vil si at dere oppbevarer sommerdekk eller vinterdekk. Hjullagring er oppbevaring av dekk som er ferdig montert på felg. 

Dere skal ikke søke om godkjenning i denne ordningen dersom dere

Dere som har automatisk vaskehall eller selvvaskeanlegg, må søke om godkjenning dersom dere i tillegg tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift eller hjullagring.

Hvilken dokumentasjon må dere ha på plass for å søke?

Er dere en virksomhet som har ansatte, må dere legge ved dokumentasjon på at dere

Er dere en virksomhet som ikke har ansatte, trenger dere bare å legge ved dokumentasjon på gyldig utslippstillatelse dersom dere er omfattet av forurensningsforskriften § 15-1 (lovdata.no).

Hvem må legge fram gyldig utslippstillatelse?

Dere må legge fram gyldig utslippstillatelse fra kommunen dersom dere har utslipp, også påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling

Dette gjelder for dere som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. Dette er krav i forurensningsforskriften § 15-1 (lovdata.no).

Er dere usikre på om dere må ha utslippstillatelse, kontakt kommunen der dere eller underenhetene holder til. 

Legg fram utslippstillatelse for hver adresse

Dere må dokumentere utslippstillatelse for hver enkelt adresse (lokasjon). Dersom dere har underenheter som skal ha godkjenning, må dere også ha utslippstillatelse for hver adresse.

Dersom dere har flere lokasjoner, må dere legge frem dokumentasjon på utslippstillatelse for alle lokasjonene. Utslippstillatelsen må være knyttet til virksomheten deres, uavhengig om det har vært drevet tilsvarende virksomhet på samme adresse før.

Hva gjelder som dokumentasjon på gyldig utslippstillatelse?

Dere må legge ved vedtaket dere har fått fra kommunen for å dokumentere at dere har gyldig utslippstillatelse for de ulike lokasjonene.

Dere må også sørge for at dere står oppført offentlige registre som er relevante, for eksempel Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Alle som søker, vil komme i et offentlig register

Alle som søker om godkjenning, vil komme i et offentlig register. Registeret vil vise virksomheter som

 • er godkjent
 • har søknad til behandling. Dere vil være midlertidig godkjent mens Arbeidstilsynet behandler søknaden.
 • ikke har fått godkjenning

Det vil bli ulovlig å selge tjenester innen bilpleie, hjulskift og hjullagring om dere ikke er godkjent eller har søknad til behandling.

Registeret vil bli publisert på arbeidstilsynet.no etter 1. juli.

Hvordan søker dere om godkjenning?

Dere vil etter hvert finne søknadsskjema og veiledning til hvordan dere fyller ut søknadsskjemaet, på denne nettsiden. Dere vil ha muligheten til å søke om godkjenning fra 1. juli. 

Dere som skal sende skjema og lese post fra oss, må ha disse rollene i Altinn:

 • Dere må ha rollen utfyller/innsender for å fylle ut og sende skjema.
 • Dere må ha rollen post/arkiv for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Siden vil bli oppdatert

Mer informasjon om ordningen og hvordan dere søker, kommer. 

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av virksomheter som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring, og om kjøp av slike tjenester


Konverter denne siden til PDF