Nina Moens innspill på forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen fra sertifisert virksomhet

Tydeliggjøring av krav til beltebruk ved korte, avbrutte arbeidsoperasjoner.
Tydeliggjøring av krav til beltebruk på industri og lagerområder.