Geir Arne Mårviks innspill på forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen fra sertifisert virksomhet

Jeg driver med truckopplæring som enkeltpersonforetak nå ( konsulent for truckkaktør), og har drevet med dette en stund via andre kanaler også.Mitt synspunkt på dette med opplæring og kompetanse.
De som er faddere i egne bedrifter skal bidra til å gi opplæring til de kandidater i bedriften. (lenge siden et kompetansebevis ble tatt, og da er det en del endringer i mye).Vi som sertifiserte instruktører skal holde oss oppdatert, og gå i detaljer på hva opplæringen skal innefatte av kjøreøvelser og de tekniske elementer knyttet til daglige kontroller og ikke minst lover og regler, men av min erfaring som er observert er dette noe mangelfullt. Ønsket er om det skulle være mere krav til de som er faddere i bedrift. Grunnopplæring / oppdatering av de truckkurs som kjøres av sertifiserte instruktører er et alternativ.

Faddere skal jo godkjennes av instruktør, men dette praktiseres/ godkjennes sikkert forskjellig, da bedriftene har valgt faddere selv, og om det blir fanget opp ved praksisen når kandidater skal læres opp videre fra teorikurset.