Rolf Erik Tveit Myhres innspill på forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen fra sertifisert virksomhet

Takk for muligheten til å gi tilbakemelding på Sertifisert opplæring.
Det først jeg ønsker i læreplanen er en tydeliggjøring av tidsforbruk per truck type. I dag kjøres det enkelte steder 5 klasser på 14 timer. En tydeliggjøring her av krav timeforbruk per truck og kompetansenivå hadde vært ønskelig. Både på modul 3 og 4.

Ønsker også at denne kommentaren fjernes fra opplæringsplaner «Dersom en person oppnår disse ferdighetsmål ved forbruk av færre opplæringstimer, kan Sertifisert Opplæringsvirksomhet fremstille
vedkommende til avsluttende praktisk prøve på et tidligere tidspunkt.»

For og få en homogen opplæring hadde det også vært fint med en tredjeparts kompetanse prøve – teoretisk og praktisk, etter endt opplæring. Noorsi hadde dette som ett prøveprosjekt en periode teoretisk.

Krav til instruktør. I dag er kravene 12 mnd bruker praksis. Hadde dere laget tilsvarende som kravene i tilleggskriterier for sakkkyndigvirksomhet til opplæring hadde vi kommet veldig langt for å skape gode kurs. Se vedlagte kriterier

«Teknisk fagskole eller tilsvarende innen relevant fagområde, dokumentert minst 3 års praksis med aktuelt arbeidsutstyr nevnt i bruksforskriften § 53, hvorav minst 12 mnd. innen den kontrollgruppe det søkes godkjennelse for.
Eller: Fagbrev eller tilsvarende innen relevant fagområde, dokumentert minst 5 års erfaring med aktuelt
arbeidsutstyr, hvorav minst 12 mnd. innen den kontrollgruppe det søkes godkjennelse for.
Eller: Lang praksis (min. 6 år) i vedlikehold eller reparasjoner av den type maskiner sertifiseringen gjelder for eller annen spesiell kvalifiserende praksis, samt dokumentert minst 12 måneders praksis i kontroll av maskiner i vedkommende fagområde. Denne tiden kan inngå som en del av ordinær
verkstedpraksis.»

Neste punkt som burde inn er «krav til vedlikehold av kompetanse. Domostrasjon av øvelser bør ikke være godkjent praksis for instruktører. Instruktører bør dokumentere 150 timer praksis i året (ca 1 mnd)
på kategori han/hun underviser. Dvs undervises det i truck må instruktør ha 150 timer i året på truckkjøring. Underviser det i truck og masseforflyttingsmaskiner må vedkommende ha 150 timer + 150
timer =300 praksis. På denne måten får vi gode fagfolk som underviser, og som er i stand til å gjøre mere enn bare å demonstrere kjøring men faktisk kunne kjøre.