Sæther Truckskoles innspill på forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen fra sertifisert virksomhet

Jeg er enig i at den teoretiske delen omfatter den grunnleggende sikkerhetsopplæringen på truck over og under 10t., men litt mer skeptisk til at en truckfører på T4 kan ta den praktiske opplæringen hos arbeidsgiver utenfor en opplæringsvirksomhets trygge rammer.

Jeg foreslår at kandidaten i hvert fall må gå gjennom noen obligatoriske timer med en sertifisert sikkerhetsbedrift, som kan gjøre kandidaten oppmerksom på hvilke farer som kan oppstå ved bruk av en slik truck.

  • I punkt 3 «saksopplysninger» finner vi bl.a. at eleven skal kjenne til og beherske begge hovedprinsippene, motvekts- og støttebenprinsippet.

Dette er jeg helt enig i og burde vært obligatorisk for lenge siden. Det jeg finner litt rart er at under «opplæring under 10 tonn» står det at kandidaten må lære å håndtere støttebenstruck og motvektstruck, mens under punkt 4, «forslaget», skal det spesifiseres at kjøretreningen skal omfatte både skyvemasttruck og motvekstruck.

Hvorfor har støttebenstruck blitt erstattet med skyvemasttruck når det gjelder kjøretrening?

En skyvemasttruck innehar begge hovedprinsippene, så det må være mer logisk å bruke en støttebenstruck, som er konstruert for støttebensprinsippet, til denne kjøretreningen.

Når det gjelder det å lære seg støttebensprinsippet kan man like gjerne bruke en høytløftende lede-støttebenstruck, etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-1 og § 10-2, da prinsippet er det samme.

  • Under punkt 1 «bakgrunn» står det blant annet at teleskoptruck C1 og C2 skal holdes utenfor denne saken.

Av sikkerhetsgrunner er jeg helt imot dette. Hvis det går gjennom at alle trucker over 10 t. kun trenger sertifisert opplæring på motvektstruck og deretter utstyrsspesifikk opplæring etter § 10-4 hos arbeidsgiver, kan dette føre til farlige situasjoner.

Truck over 10t kl. T8-4 har teleskopisk arm og fungerer derfor som en teleskoptruck. Skal vi tenke sikkerhet, så finner jeg det logisk at kandidater som skal ta T 8-4 som utstyrsspesifikk opplæring, bør minimum ha kl. T4 og C1 i bunn.

Hvis dette ikke skjer, må også truckklassene C1 og C2 ha T4 som sertifisert sikkerhetsopplæring i bunn, og resten som utstyrsspesifikk opplæring. Da prinsippene er de samme.

Dette kan lett ordnes med å legge marktrykk, lastdiagram etc. inn i grunnopplæringen for truck.

Truckklassene

  • Når vi først har truckklasser på agendaen. så har vi høytløftende lede-støttebenstruck som krever opplæring innen forskrift om utførelse av arbeid §10-1 og §10-2, altså kl T1.

Dette er en av de farligste truckene vi har f.eks. løftehøyde 6000mm og løftekapasitet 3000kg, og bør derfor settes inn under truckklasse T2.

Dette kan enkelt ordnes ved å fjerne «permanent førerplass» i forskriften eller at trucker i kl T1 som løfter høyere enn f.eks. 1200mm, skal ha sertifisert opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid §10-3.

  • Skyvemasttruck og sidelaster er begge «hybridtrucker» som innehar begge prinsippene som truckene er bygd etter (støtte- og motvektsprinsippet). Jeg finner det logisk at disse truckene må inn under samme truckklasse, der det er mest naturlig at skyvemasttruck kommer over til sidelaster i truckklasse T5.

Da får vi «rene» truckklasser:

T1- ikke-løftende og lavt-løftende (max. F.eks. 1200mm løftehøyde) trucker

T2- støttebenstrucker og høytløftende ledetrucker (fra 1200mm) (støttebenprinsippet)

T3- samme som før

T4- Motvektstruck (motvektsprinsippet)

T5- sidelaster og skyvemasttruck (begge prinsipp