Kristiansand Truckopplæring ANS' innspill på forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen fra sertifisert virksomhet

Det er stor forskjell på de forskjellige støttebenstruck og motvekts trucker.

Det er store forskjeller på faremomentene i de nåværende klassene og vanskelig å bake inn i kun 2 klasser.

Store forskjellige betjeningsinnretningene. Og dette gjør at sikkerheten i opplæringen blir svekket ved å fjerne klasser.

Alle truck klassene i dag er dekket av støttebein og motvekts prinsippet i dag.

T3 kan ha personløfterprinsippet involvert og da mangler man fallproblematikk involvert.

T5 har arbeidsoppgaver som ikke faller innunder de andre typene.

- Det at kandidatene lærer hoved prinsippene i stabilitet på støtteben og motvekts truck vil ikke tilfredsstille opplæringen i sikker betjening av alle klasser.

- Det er store forskjeller innen bruksområder, konstruksjon, virkemåte, faremomenter, stabilitet, betjening og arbeidsoppgaver i nåværende truckklasser.

- Vi mener at nåværende truckklasser bør beholdes i den grunnleggende opplæringen på løfte og stablevogn på gods.

- Svar til forslag pkt 1 og 2:

Modul 3.2 og 4.2

Praksis bør gjennomføres i de truckkassene som er aktuelle for eleven ihht nåværende truckklasser. (T-1 til T5)

Pkt 3.

Vi er sterkt imot at truck over 10 tonn trekkes ut av sertifisert opplæring da det er andre faremomenter, størrelsesforhold, ferdighet og kunnskap tilknyttet til bruk av truck over 10 tonn og at dette vil gå utover sikkerhet.

Pkt 4.

Som nevnt i pkt 3 mener vi at sertifisert opplæring på truck T4 ikke er tilstrekkelig for sikker bruk av truck over 10 tonn, og at arbeidsgiver utstyrspesifikk opplæring ikke vil være tilstrekkelig, men bør komme i tillegg til sertifisert opplæring som det er i dag.