Norske oversettelser av forordninger om forsøksmetoder

Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EF) nr. 440/2008 om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (slik den opprinnelig ble vedtatt).