Norske oversettelser av forordninger om Det europeiske kjemikaliebyråets klageinstans

Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EF) nr. 1238/2007 om de kvalifikasjoner som kreves av medlemmene av Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans.
Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EF) nr. 771/2008 om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyråets klageinstans.
Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EU) 2016/823 om endring i forordning (EF) nr. 771/2008 om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved det europeiske kjemikaliebyråets klageinstans.