Kapittel 10. Planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift