§ 5-4. Taushetsplikt

Regionale verneombud har taushetsplikt i samsvar med § 3-17.

Taushetsplikt

De regionale verneombudene har tilsvarende taushetsplikt som ordinære verneombud
og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.