§ 5-4. Taushetsplikt

Regionale verneombud har taushetsplikt i samsvar med § 3-17.
Endret ved forskrift 24 feb 2014 nr. 210 (tidligere § 5-3).

Taushetsplikt

De regionale verneombudene har tilsvarende taushetsplikt som ordinære verneombud
og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.